[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Fotogr\u00e0fia immobiliaria<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/T1QNxyXN\/logo-fotografia-immobiliaria.jpg\" alt=\"Logo fotografia immobiliaria\" width=\"200\" height=\"200\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Som molt conscients de la import&agrave;ncia que t&eacute; una bona imatge l'hora de presentar un immoble a un possible comprador. <strong>Per aix&ograve; oferim un servei de fotografia immobili&agrave;ria i v&iacute;deo professional a l'abast de tothom,<\/strong> per facilitar la venda i el lloguer d'un immoble residencial, tur&iacute;stic o comercial.<br \/><br \/><strong>Aconseguim transmetre el millor de cada estan&ccedil;a<\/strong>, sense crear expectatives que despr&eacute;s no es compleixen<br \/><br \/>Les nostres imatges les podr&agrave;s fer servir per a totes les accions de m&agrave;rqueting i publicitat, com portals immobiliaris, xarxes socials, etc. <br \/><br \/>Oferim els nostres <strong>serveis de fotografia i v&iacute;deo immobiliari a particulars i professionals<\/strong>, interioristes, arquitectes, decoradors, home <span class=\"hiddenSpellError\">stager<\/span>, immobili&agrave;ries.<\/p>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/cLMKYckP\/fotografia-inmobiliaria-santiago.jpg\" alt=\"Fotografia immobiliaria\" width=\"600\" height=\"338\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><br \/><strong>Tarifes*<\/strong><br \/><strong>15<\/strong> fotografies amb marca d'aigua i editades <strong>Gratu&iuml;t per a particulars<\/strong><br \/><strong>25<\/strong> fotografies editades <strong>75 &euro;<\/strong><br \/><strong>&nbsp;35<\/strong> fotografies editades<strong> 90 &euro;<\/strong><br \/><strong>1<\/strong> v&iacute;deo <strong>d'1<\/strong> minut aproximadament <strong>115\u202f&euro;<\/strong><br \/><strong>25<\/strong> fotografies editades <strong>+ 1<\/strong> v&iacute;deo editat <strong>175 &euro;<\/strong><br \/><strong>35<\/strong> fotografies editades <strong>+ 1<\/strong> v&iacute;deo editat <strong>190 &euro;<\/strong><br \/><br \/><strong>Per altres necessitats contacta i ho estudiem <br \/><\/strong><\/p>\n<p class=\"_aacl _aaco _aacu _aacx _aad7 _aade\" dir=\"auto\" style=\"text-align: center;\">* Els preus s&oacute;n v&agrave;lids per immobles situats al Baix Llobregat, Garraf i Hospitalet.<\/p>\n<p class=\"_aacl _aaco _aacu _aacx _aad7 _aade\" dir=\"auto\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a href=\"http:\/\/habitec.es\/es\/contacte\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CONTACTE<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a title=\"Galeria\" href=\"https:\/\/habitec.es\/seccion\/portfolio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/TPHMX4Tv\/Presentacion-Portfolio.jpg\" alt=\"Portfolio fotografia profesional\" width=\"1095\" height=\"203\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/habitec.es\/es\/contacte\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>CONTACTE<\/strong><\/a><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Fotogràfia immobiliaria

Logo fotografia immobiliaria

 

Som molt conscients de la importància que té una bona imatge l'hora de presentar un immoble a un possible comprador. Per això oferim un servei de fotografia immobiliària i vídeo professional a l'abast de tothom, per facilitar la venda i el lloguer d'un immoble residencial, turístic o comercial.

Aconseguim transmetre el millor de cada estança, sense crear expectatives que després no es compleixen

Les nostres imatges les podràs fer servir per a totes les accions de màrqueting i publicitat, com portals immobiliaris, xarxes socials, etc.

Oferim els nostres serveis de fotografia i vídeo immobiliari a particulars i professionals, interioristes, arquitectes, decoradors, home stager, immobiliàries.

Fotografia immobiliaria


Tarifes*
15 fotografies amb marca d'aigua i editades Gratuït per a particulars
25 fotografies editades 75 €
 35 fotografies editades 90 €
1 vídeo d'1 minut aproximadament 115 €
25 fotografies editades + 1 vídeo editat 175 €
35 fotografies editades + 1 vídeo editat 190 €

Per altres necessitats contacta i ho estudiem

* Els preus són vàlids per immobles situats al Baix Llobregat, Garraf i Hospitalet.

 

CONTACTE

Portfolio fotografia profesional

CONTACTE


Cargando datos. Un momento, por favor...