[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Empresa\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h2><img style=\"margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/WbV19TVm\/Fotos-ofi.jpg\" alt=\"Oficina Habitec\" width=\"730\" height=\"186\" \/><\/h2>\n<h2>Habitec<\/h2>\n<p><br \/><strong>Habitec Qualitat Immobiliaria,<\/strong> compta ja amb m&eacute;s de vint anys d'experi&egrave;ncia en la compra-venda i lloguer d'immobles, per aix&ograve;, ens hem convertit all&agrave; on treballem en la immobili&agrave;ria de refer&egrave;ncia de tots aquells que volen<strong> comprar o vendre amb tota tranquil&middot;litat.<\/strong><br \/><br \/><strong>Estem adherits al Codi &Egrave;tic i de bones pr&agrave;ctiques del col&middot;legi de API&rsquo;s<\/strong>. Treballem amb total transpar&egrave;ncia i honestedat, oferint als nostres clients tot el que esperen d'un bon servei immobiliari.<br \/><br \/><strong>Codi etic<\/strong><br \/><img style=\"margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/5tnLxMQh\/Codigo-etico.jpg\" alt=\"Codigo etico\" width=\"728\" height=\"139\" \/><br \/><br \/><br \/><\/p>\n<h2>Estem preparats<\/h2>\n<p><strong>Creiem en el futur i vivim el present.<\/strong> La formaci&oacute; cont&iacute;nua, ens permet estar al corrent de totes les novetats del sector, aix&iacute; com dels canvis legislatius que ens afecten en el nostre dia a dia. Utilitzem totes les eines que la digitalitzaci&oacute; actual posa a les nostres mans, i sempre busquem la soluci&oacute; que ens permeti arribar m&eacute;s r&agrave;pidament i m&eacute;s lluny, podem complir amb garantia els nostres objectius, que s&oacute;n tamb&eacute; els vostres, <strong>som competitius i ho sabem.<\/strong><br \/><br \/><br \/><strong><img style=\"margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/jjCDKn6b\/experiencia.jpg\" alt=\"Experiencia Habitec\" width=\"729\" height=\"164\" \/><\/strong><br \/><br \/><\/p>\n<h2>Oferim<\/h2>\n<p>Els nostres serveis s&oacute;n sempre personalitzats, ja que no tothom t&eacute; les mateixes necessitats, per&ograve; hi ha una cosa que &eacute;s comuna a tots i &eacute;s la plena dedicaci&oacute;.<\/p>\n<p>Si parlem de vendre una propietat, realitzem primer un estudi de mercat per a determinar un preu real de venda, comprovem tota la documentaci&oacute; per a estar segurs que el propietari pot vendre sense esglais, preparem un pla de m&agrave;rqueting o acci&oacute; per a promocionar la propietat on realment estan els possibles compradors, li filtrem les visites, realitzem els contractes per a tancar l'operaci&oacute; i ho acompanyem a notaria.<\/p>\n<p>Quan es tracta d'un comprador, ens preocupem per a saber que &eacute;s el que necessita, que &eacute;s el que li agrada i qu&egrave; s&oacute;n les seves possibilitats econ&ograve;miques, l'ajudem en la tria de propietats, nom&eacute;s li oferim propietats en les quals sabem no tindr&agrave; problemes ni durant el proc&eacute;s de compra, ni una vegada hagi comprat, si fa falta disposem de gestors financers que li aconseguiran una hipoteca amb les millors condicions de mercat. Ens preocupem que els contractes de la compra venda siguin justos, ho acompanyem a notaria i ens encarreguem de fer el canvi de nom dels subministraments o donar l'alta nova si fes falta.<\/p>\n<p>Els lloguers tenen el seu propi espai, per aix&ograve; oferim un lloguer garantit, on el propietari i el seu immoble estiguin segurs, filtrem els clients segons les seves necessitats i capacitats, la seva tranquil&middot;litat &eacute;s la nostra tranquil&middot;litat. Oferim tamb&eacute; una gesti&oacute; integral on ens encarreguem del cobrament de les mensualitats, la comunicaci&oacute; amb els inquilins i de la realitzaci&oacute; de les petites o grans millores que necessiti l'immoble.<\/p>\n<p><br \/><img style=\"margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/zG3VnRyc\/firma.jpg\" alt=\"Firma\" width=\"732\" height=\"146\" \/><\/p>\n<h2>&nbsp;<\/h2>\n<h2>&nbsp;<\/h2>\n<h2>Reconexements<\/h2>\n<p>Hem estat reconeguts com la millor oficina del grup ApialiaBaix Llobregat i com a millor oficina del venedor dos anys seguits, el&nbsp; 2021 i el 2022. Dos reconeixements fruit del treball i dedicaci&oacute; als nostres clients, que s&oacute;n la part m&eacute;s important de la nostra empresa, &eacute;s per aix&ograve; que ens sentim enormement agra&iuml;ts i orgullosos de rebre'l.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/kXKK1RCS\/Millor-agencia-web.jpg\" alt=\"Millor agencia\" width=\"584\" height=\"184\" \/><br \/><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/nVscjDYW\/AF-sello-certificado-API-catalunya.png\" alt=\"Certificat API\" width=\"314\" height=\"314\" \/><\/p>\n<h2>M&eacute;s serveis:<\/h2>\n<p>Com a professionals immobiliaris que som, dins el nostre ventall de serveis, tamb&eacute; et podem oferir:<br \/><br \/>- Certificat energ&egrave;tic - Tramitaci&oacute; d'hipoteques<br \/>- C&egrave;dula d'habitabilitat - Home Staging<br \/>- ITE edificis - Portes anti okupes<br \/>- Plans - Informes d'inquilins<br \/>- Valoracions d'immobles - Gesti&oacute; her&egrave;ncia immobles<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>On estem:<\/h2>\n<p>Habitec Qualitat Immobiliaria, t&eacute; l'oficina f&iacute;sica a Sant Boi de Llobregat, carrer Eusebi G&uuml;ell, 47, per&ograve; treballem tot el Baix Llobregat, Barcelones, Garraf i Costa Daurada.<br \/><br \/>Juntament amb Apialia, la xarxa d'oficines seleccionades del Col&middot;legi de Api&rsquo;s arribem a tota Catalunya, per tant, no dubtis a preguntar si vols comprar o vendre un immoble, les nostres possibilitats s&oacute;n gaireb&eacute; infinites.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><br \/><br \/><strong><img style=\"margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/xCNnTTrZ\/planell.jpg\" width=\"729\" height=\"115\" \/><\/strong><br \/><br \/><a title=\"Clika a qui per saber com arribar\" href=\"https:\/\/www.google.es\/maps\/place\/Habitec+Qualitat+immobiliaria\/@41.3474522,2.0313459,17.25z\/data=!4m5!3m4!1s0x12a49b050090b7b1:0x608e97ca69be22c6!8m2!3d41.3474381!4d2.0329235\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>CLIK AQUI PER A SABER COM ARRIBAR<\/strong><\/a><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Empresa                     

Oficina Habitec

Habitec


Habitec Qualitat Immobiliaria, compta ja amb més de vint anys d'experiència en la compra-venda i lloguer d'immobles, per això, ens hem convertit allà on treballem en la immobiliària de referència de tots aquells que volen comprar o vendre amb tota tranquil·litat.

Estem adherits al Codi Ètic i de bones pràctiques del col·legi de API’s. Treballem amb total transparència i honestedat, oferint als nostres clients tot el que esperen d'un bon servei immobiliari.

Codi etic
Codigo etico


Estem preparats

Creiem en el futur i vivim el present. La formació contínua, ens permet estar al corrent de totes les novetats del sector, així com dels canvis legislatius que ens afecten en el nostre dia a dia. Utilitzem totes les eines que la digitalització actual posa a les nostres mans, i sempre busquem la solució que ens permeti arribar més ràpidament i més lluny, podem complir amb garantia els nostres objectius, que són també els vostres, som competitius i ho sabem.


Experiencia Habitec

Oferim

Els nostres serveis són sempre personalitzats, ja que no tothom té les mateixes necessitats, però hi ha una cosa que és comuna a tots i és la plena dedicació.

Si parlem de vendre una propietat, realitzem primer un estudi de mercat per a determinar un preu real de venda, comprovem tota la documentació per a estar segurs que el propietari pot vendre sense esglais, preparem un pla de màrqueting o acció per a promocionar la propietat on realment estan els possibles compradors, li filtrem les visites, realitzem els contractes per a tancar l'operació i ho acompanyem a notaria.

Quan es tracta d'un comprador, ens preocupem per a saber que és el que necessita, que és el que li agrada i què són les seves possibilitats econòmiques, l'ajudem en la tria de propietats, només li oferim propietats en les quals sabem no tindrà problemes ni durant el procés de compra, ni una vegada hagi comprat, si fa falta disposem de gestors financers que li aconseguiran una hipoteca amb les millors condicions de mercat. Ens preocupem que els contractes de la compra venda siguin justos, ho acompanyem a notaria i ens encarreguem de fer el canvi de nom dels subministraments o donar l'alta nova si fes falta.

Els lloguers tenen el seu propi espai, per això oferim un lloguer garantit, on el propietari i el seu immoble estiguin segurs, filtrem els clients segons les seves necessitats i capacitats, la seva tranquil·litat és la nostra tranquil·litat. Oferim també una gestió integral on ens encarreguem del cobrament de les mensualitats, la comunicació amb els inquilins i de la realització de les petites o grans millores que necessiti l'immoble.


Firma

 

 

Reconexements

Hem estat reconeguts com la millor oficina del grup ApialiaBaix Llobregat i com a millor oficina del venedor dos anys seguits, el  2021 i el 2022. Dos reconeixements fruit del treball i dedicació als nostres clients, que són la part més important de la nostra empresa, és per això que ens sentim enormement agraïts i orgullosos de rebre'l.

 

Millor agencia
Certificat API

Més serveis:

Com a professionals immobiliaris que som, dins el nostre ventall de serveis, també et podem oferir:

- Certificat energètic - Tramitació d'hipoteques
- Cèdula d'habitabilitat - Home Staging
- ITE edificis - Portes anti okupes
- Plans - Informes d'inquilins
- Valoracions d'immobles - Gestió herència immobles

 

On estem:

Habitec Qualitat Immobiliaria, té l'oficina física a Sant Boi de Llobregat, carrer Eusebi Güell, 47, però treballem tot el Baix Llobregat, Barcelones, Garraf i Costa Daurada.

Juntament amb Apialia, la xarxa d'oficines seleccionades del Col·legi de Api’s arribem a tota Catalunya, per tant, no dubtis a preguntar si vols comprar o vendre un immoble, les nostres possibilitats són gairebé infinites.

CLIK AQUI PER A SABER COM ARRIBAR


Cargando datos. Un momento, por favor...