[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Vull vendre <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h1 style=\"text-align: center;\">Est&agrave;s pensant a vendre una propietat?<\/h1>\n<p><strong>T'has decidit i vols vendre<\/strong> la teva propietat, b&eacute; sigui un pis, una casa, un solar o un local.<\/p>\n<p>Per descomptat vols vendre<strong> al millor preu possible, en el menor temps, sense problemes<\/strong> i sense incomplir cap normativa durant el proc&eacute;s que pugui truncar l'operaci&oacute;.<\/p>\n<p><strong>Sembla f&agrave;cil veritat?<\/strong> La realitat &eacute;s que per a aconseguir aquest objectiu cal seguir uns passos ben definits i disposar de les eines necess&agrave;ries per a fer-los.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/Y2GygGxH\/vendida.jpg\" width=\"726\" height=\"140\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a title=\"Concato vender inmueble\" href=\"http:\/\/habitec.es\/contacte\" target=\"_self\">CONTACTA PER VENDRE<\/a><\/p>\n<p><strong>No hi ha una segona oportunitat de crear una primera bona impressi&oacute;<\/strong>. Per aix&ograve; &eacute;s de vital import&agrave;ncia, preparar la casa per a la venda, no sols per a fer les fotografies, si no tamb&eacute;, per a rebre les visites, despersonalitzar una casa &eacute;s fonamental per a generar bones sensacions.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Valorem el teu immoble de manera clara i real<\/strong>, per a aix&ograve; utilitzem dos m&egrave;todes, un de les propietats que hi ha actualment en venda i una altra mitjan&ccedil;ant la base de dades del <strong>col&middot;legi de registradors<\/strong>, per a saber a quin preu s'han venut en realitat.<br \/><strong>Proporcionem<\/strong> el certificat energ&egrave;tic i la cedula d'habitabilitat<br \/>Realitzem<strong> planell de l'habitatge<\/strong> si &eacute;s necessari<br \/>Book <strong>fotogr&agrave;fic de qualitat<\/strong> i espec&iacute;fic a les caracter&iacute;stiques del teu habitatge.<br \/>V&iacute;deo de l'interior de <strong>l'habitatge.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Tour virtual<\/strong> i fotos 360&ordm;<br \/><strong>V&iacute;deo aeri<\/strong> amb dron (nom&eacute;s per a exteriors).<br \/>Publicaci&oacute; en xarxes socials (<strong>som l&iacute;ders de seguidors<\/strong> comparats amb la compet&egrave;ncia).<br \/>Publicaci&oacute; en els <strong>principals portals immobiliaris nacionals i internacionals<\/strong><br \/><strong>Publicaci&oacute; en m&eacute;s de 100 portals<\/strong> nacionals i internacionals de menor impacte.<br \/>Publicaci&oacute; en el <strong>nostre aparador<\/strong> amb fitxa de l'immoble.<br \/>Projecci&oacute; en una<strong> gran pantalla<\/strong> situada en l'aparador de l'entrada de l'oficina amb un pas de gent de m&eacute;s 1500 persones\/dia.<\/li>\n<li><strong>Video visita<\/strong> o visita virtual<br \/><strong>Augmentar la visibilitat<\/strong> en els principals portals mitjan&ccedil;ant anuncis destacats iPremium.<br \/>Compartim la teva propietat amb <strong>m&eacute;s de tres-centes ag&egrave;ncies seleccionades del col&middot;lectiu API,<\/strong> tot un ex&egrave;rcit de professionals treballant per a tu.<\/li>\n<li>Safari o visita de la propietat amb les ag&egrave;ncies<strong> m&eacute;s afines a la venda<\/strong><br \/>Creuem l'habitatge amb la nostra <strong>base de dades<\/strong> i demandes de compradors.<\/li>\n<li><strong>Repartiment en busties<\/strong> de forma quir&uacute;rgica.<br \/><strong>Filtrem les visites<\/strong> per a evitar &ldquo;mira pisos&rdquo; i assegurar-nos que els clients puguin comprar.<br \/>Ajudem amb el <strong>finan&ccedil;ament<\/strong> als possibles compradors.<br \/>Preparem tota la <strong>documentaci&oacute; i contractes<\/strong> per al tancament de l'operaci&oacute;<br \/><strong>Assistim a la signatura davant notari<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"list-style-type: circle;\">\n<li>&nbsp;<\/li>\n<li>&nbsp;<\/li>\n<li><img style=\"margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/Dzc39WMD\/actividad-compradores.jpg\" alt=\"Actividad compradores\" width=\"732\" height=\"214\" \/><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>No ens quedem aqu&iacute;<\/strong>. El nostre pla de m&agrave;rqueting es va adaptant dia a dia a la realitat de la venda, ja que tots els factors que influeixen per a aconseguir el nostre objectiu, no venen d'una ci&egrave;ncia exacta i l'escenari va fluctuant constantment, fins i tot a vegades en breus espais de temps. Nosaltres ens adaptar-nos a ells amb una velocitat envejable, la qual cosa ens permet <strong>estar sempre en les primeres posicions.<\/strong><\/p>\n<p>No podem prometre que vendrem la teva propietat en un temps determinat, per&ograve; si podem prometre't que <strong>posarem tot el nostre esfor&ccedil;<\/strong> i obstinaci&oacute; en aix&ograve;.<\/p>\n<p><strong>Tens inquietuds?<\/strong> Explica'ns-les, nosaltres t'escoltem, i farem el que sigui a les nostres mans per a poder<strong> solucionar-les.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a title=\"Contacto vender inmueble\" href=\"es\/contacte\" target=\"_self\">CONTACTA PER VENDRE<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;<\/p>\n<p><img style=\"margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/15Zh3r1T\/familia.jpg\" width=\"733\" height=\"369\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Vull vendre

Estàs pensant a vendre una propietat?

T'has decidit i vols vendre la teva propietat, bé sigui un pis, una casa, un solar o un local.

Per descomptat vols vendre al millor preu possible, en el menor temps, sense problemes i sense incomplir cap normativa durant el procés que pugui truncar l'operació.

Sembla fàcil veritat? La realitat és que per a aconseguir aquest objectiu cal seguir uns passos ben definits i disposar de les eines necessàries per a fer-los.

 

 

CONTACTA PER VENDRE

No hi ha una segona oportunitat de crear una primera bona impressió. Per això és de vital importància, preparar la casa per a la venda, no sols per a fer les fotografies, si no també, per a rebre les visites, despersonalitzar una casa és fonamental per a generar bones sensacions.

 • Valorem el teu immoble de manera clara i real, per a això utilitzem dos mètodes, un de les propietats que hi ha actualment en venda i una altra mitjançant la base de dades del col·legi de registradors, per a saber a quin preu s'han venut en realitat.
  Proporcionem el certificat energètic i la cedula d'habitabilitat
  Realitzem planell de l'habitatge si és necessari
  Book fotogràfic de qualitat i específic a les característiques del teu habitatge.
  Vídeo de l'interior de l'habitatge.
 • Tour virtual i fotos 360º
  Vídeo aeri amb dron (només per a exteriors).
  Publicació en xarxes socials (som líders de seguidors comparats amb la competència).
  Publicació en els principals portals immobiliaris nacionals i internacionals
  Publicació en més de 100 portals nacionals i internacionals de menor impacte.
  Publicació en el nostre aparador amb fitxa de l'immoble.
  Projecció en una gran pantalla situada en l'aparador de l'entrada de l'oficina amb un pas de gent de més 1500 persones/dia.
 • Video visita o visita virtual
  Augmentar la visibilitat en els principals portals mitjançant anuncis destacats iPremium.
  Compartim la teva propietat amb més de tres-centes agències seleccionades del col·lectiu API, tot un exèrcit de professionals treballant per a tu.
 • Safari o visita de la propietat amb les agències més afines a la venda
  Creuem l'habitatge amb la nostra base de dades i demandes de compradors.
 • Repartiment en busties de forma quirúrgica.
  Filtrem les visites per a evitar “mira pisos” i assegurar-nos que els clients puguin comprar.
  Ajudem amb el finançament als possibles compradors.
  Preparem tota la documentació i contractes per al tancament de l'operació
  Assistim a la signatura davant notari.
 •  
 •  
 • Actividad compradores

 

No ens quedem aquí. El nostre pla de màrqueting es va adaptant dia a dia a la realitat de la venda, ja que tots els factors que influeixen per a aconseguir el nostre objectiu, no venen d'una ciència exacta i l'escenari va fluctuant constantment, fins i tot a vegades en breus espais de temps. Nosaltres ens adaptar-nos a ells amb una velocitat envejable, la qual cosa ens permet estar sempre en les primeres posicions.

No podem prometre que vendrem la teva propietat en un temps determinat, però si podem prometre't que posarem tot el nostre esforç i obstinació en això.

Tens inquietuds? Explica'ns-les, nosaltres t'escoltem, i farem el que sigui a les nostres mans per a poder solucionar-les.

 

CONTACTA PER VENDRE

 

 


Cargando datos. Un momento, por favor...