[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Home Staging<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h1 style=\"text-align: center;\">HOME STAGING, i aix&ograve; que &eacute;s?<\/h1>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/c49nDpkp\/Home-stagging.png\" width=\"215\" height=\"215\" \/><\/p>\n<p><strong>Home Staging<\/strong> &eacute;s un conjunt de t&egrave;cniques i accions que permeten<strong> millorar un habitatge<\/strong> i donar-li un aspecte molt m&eacute;s atractiu per als possibles futurs compradors, sempre amb la m&iacute;nima inversi&oacute; possible. La traducci&oacute; literal de <strong>Home Staging<\/strong> seria posada en escena de la casa, i &eacute;s considerada com <strong>una de les millors eines de m&agrave;rqueting immobiliari<\/strong> actuals.<br \/><br \/>L'objectiu del <strong>Home Staging<\/strong> &eacute;s condicionar un habitatge perqu&egrave; <strong>es vengui el m&eacute;s r&agrave;pid possible i al millor preu.<\/strong><\/p>\n<p>Accions que es realitzen en el <strong>Home Staging<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Despersonalitzar, <\/strong>sense fotos personals, s&iacute;mbols religiosos, pol&iacute;tics o futbol.<strong><br \/>Ordenar <\/strong>per a deixar una sensaci&oacute; m&eacute;s agradable.<strong><br \/>Buidar, <\/strong>no volem que sembli un caos.<strong><br \/>Netejar, <\/strong>sembla obvi, veritat? una casa neta &eacute;s molt m&eacute;s agradable de visitar.<strong><br \/>Reparar els petits desperfectes,<\/strong> fins i tot de pintura, s'an&eacute;s necessari.<strong><br \/>Organitzar l'espai i harmonitzar,<\/strong> aix&iacute; els possibles compradors es poden sentir ja a la seva casa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a title=\"Contacte\" href=\"http:\/\/habitec.es\/es\/contacte\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>VULL M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/3xG2dL9z\/Home-Staging-1-1.jpg\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"300\" \/><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a title=\"Contacte\" href=\"http:\/\/habitec.es\/es\/contacte\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">VULL M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;<\/a><\/strong><\/p>\n<h2>La importanci&agrave; de la primera impressi&oacute;<strong><br \/><\/strong><\/h2>\n<p>Una de les principals raons de <strong>la import&agrave;ncia del Home Staging<\/strong> s&oacute;n els primers 90 segons d'una visita, ja que en ells els possibles compradors poden perdre l'inter&egrave;s en l'habitatge. Recordem sempre que <strong>no hi ha una segona oportunitat de crear una primera bona impressi&oacute;<\/strong>.<br \/><br \/>Podr&iacute;em dir tamb&eacute;, que el 70% de <strong>la compra d'un habitatge<\/strong>, s&oacute;n emocions i el 30% restant la ra&oacute;. Amb el Home Staging, aconseguim <strong>crear un estil de vida desitjat pel comprador<\/strong> i posicionar-nos clarament en la part emocional, aquesta vinculaci&oacute;, es tradueix normalment en una <strong>compra concorde al preu publicat<\/strong>, evitant les abusives ofertes a la baixa que fan molts compradors, gaireb&eacute; sempre excusant-se en la gran quantitat de millores que necessita l'habitatge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a title=\"Contacte\" href=\"http:\/\/habitec.es\/es\/contacte\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>VULL M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><img src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/053ggwHf\/property-styling-sydney-services-v1-1.jpg\" alt=\"Home Staging2\" width=\"1023\" height=\"346\" \/><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https:\/\/i.postimg.cc\/c49nDpkp\/Home-stagging.png\" alt=\"Info logo\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a title=\"Contacte\" href=\"http:\/\/habitec.es\/es\/contacte\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>VULL M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;<\/strong><\/a><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Home Staging

HOME STAGING, i això que és?

Home Staging és un conjunt de tècniques i accions que permeten millorar un habitatge i donar-li un aspecte molt més atractiu per als possibles futurs compradors, sempre amb la mínima inversió possible. La traducció literal de Home Staging seria posada en escena de la casa, i és considerada com una de les millors eines de màrqueting immobiliari actuals.

L'objectiu del Home Staging és condicionar un habitatge perquè es vengui el més ràpid possible i al millor preu.

Accions que es realitzen en el Home Staging:

 • Despersonalitzar, sense fotos personals, símbols religiosos, polítics o futbol.
  Ordenar
  per a deixar una sensació més agradable.
  Buidar,
  no volem que sembli un caos.
  Netejar,
  sembla obvi, veritat? una casa neta és molt més agradable de visitar.
  Reparar els petits desperfectes,
  fins i tot de pintura, s'anés necessari.
  Organitzar l'espai i harmonitzar,
  així els possibles compradors es poden sentir ja a la seva casa.

 

VULL MÉS INFORMACIÓ

VULL MÉS INFORMACIÓ

La importancià de la primera impressió

Una de les principals raons de la importància del Home Staging són els primers 90 segons d'una visita, ja que en ells els possibles compradors poden perdre l'interès en l'habitatge. Recordem sempre que no hi ha una segona oportunitat de crear una primera bona impressió.

Podríem dir també, que el 70% de la compra d'un habitatge, són emocions i el 30% restant la raó. Amb el Home Staging, aconseguim crear un estil de vida desitjat pel comprador i posicionar-nos clarament en la part emocional, aquesta vinculació, es tradueix normalment en una compra concorde al preu publicat, evitant les abusives ofertes a la baixa que fan molts compradors, gairebé sempre excusant-se en la gran quantitat de millores que necessita l'habitatge.

 

VULL MÉS INFORMACIÓ

Home Staging2

Info logo

VULL MÉS INFORMACIÓ


Cargando datos. Un momento, por favor...